fredag 6 december 2013

Utställning - Gabriella Wedberg - Vatten är tjockare än blod

Vatten är tjockare än blod

Till skillnad från 1600-talets naturvetenskapliga omvälvningar står under 1700-talet kunskapen om människan och hennes natur i fokus. Är människor av naturen lika eller olika? Dessa frågor leder till att ursprunget till ojämlikhet mellan människor diskuteras.

När upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rosseau 1762 kom ut med romanen Emile fanns idéströmningar som talade för en universell mänsklig natur. Men om alla människor i grunden är lika och bär på samma natur – hur kan vi då legitimera ojämlikhet mellan oss? Här hotas maktstrukturer, inte minst patriarkatet.

”Sophie skall vara kvinna, liksom Emile är man. Hon skall nämligen äga allt som hör till beskaffenheten av hennes art och kön, för att hon i fysiskt och moraliskt hänseende skall kunna uppfylla sin plats i världsordningen”.

Rosseaus idéer om könens olikhet fick stort fäste under 1800-talet och styr än idag våra liv.

Det är med denna bakgrund Gabriella Wedberg ställer ut ett stycke kvinnohistoria. På ett subtilt och stämningsfullt sätt tar hon sig an systerskapet och dess nyckelpersoner.

Vernissage klockan 6/12 kl 18.00
samt utställning kl 12-16 den 7 och 8/12

Välkommen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar